Güvenilir ve büyük şehirlerde olan galericilerden bir araba beğenmek ve bu arabayı
peşinatsız araba almak isteyenler galerici sahibi ile şartları karşılıklı açıkca
konuşabilmelidir. Aksi takdirde senetle yapılan işlerde sıkıntılar yaşanabilir.